4500627

Банков превод

Направете дарение по посочената банкова сметка:
Получател: 
Банка: 
BGN – BG34IABG80981001037901
EUR – BG16IABG80981401037901

Удостоверение за дарение

Дарителите, които желаят да получат договор и удостоверение за дарение, направено чрез банков превод към горната сметка, могат да изпратят заявка до: